petitie Handen Af van GGZ-verpleegkundigen

Eisen, dwingen, beschuldigen, provoceren, (doods)bedreigingen, schelden, spugen, duwen, krabben, stompen, schoppen, voorwerpen gooien, seksuele intimidatie, aanranding, stalking en ernstig fysiek geweld. Het komt zo vaak voor dat GGZ-verpleegkundigen zijn gaan denken dat het niet anders kan.

DE CIJFERS

•  7 op 10 GGZ-verpleegkundigen heeft het afgelopen jaar te maken gehad met verbale agressie

•  4 op 10 GGZ-verpleegkundigen heeft het afgelopen jaar te maken gehad met fysieke agressie

•  Een groot aantal GGZ-verpleegkundigen kampt met symptomen van PTSS of burn-out door agressie

bron: Actieplan 'Veilig werken in de Zorg'

Het nieuwe Actieplan Veilig werken in de Zorg is te vrijblijvend en gaat niet werken voor de GGZ.
We willen dat de GGZ-instellingen zich vastleggen op 50% minder incidenten binnen 5 jaar en dat GGZ-verpleegkundigen meer zeggenschap krijgen over hun eigen veiligheid.

Wil je dat dit echt verandert? Teken de petitie!

Ambulanceverpleegkundigen, politiemensen en brandweermannen pikken het niet meer. Wij roepen op om ook binnen de GGZ een streep te trekken. Het geweld naar GGZ-verpleegkundigen moet stoppen!

Meer veiligheid voor ons betekent meer veiligheid voor onze patiënten
Door agressie
van enkelen krijgen de overige patiënten te weinig aandacht
Agressie hoort NIET
bij ons werk.
Wij spelen te vaak politieagent
Onveilige patiënten
hebben recht op een adequate behandeling die wij op een gewone afdeling niet kunnen bieden
Als ons verpleegkundig team zegt dat een patiënt niet veilig is
DAN IS DAT ZO
Het gros van de incidenten wordt veroorzaakt door slechts enkele patiënten
Dit vinden GGZ-verpleegkundigen er van

Actieplan Veilig werken in de Zorg  is te vrijblijvend en gaat niet werken voor de GGZ


Begin 2012 hebben drie ministeries en de sociale partners in de zorg een prima Actieplan Veilig werken in de Zorg gelanceerd met als speerpunten:

- Implementeren van de reeds beschikbare oplossingen
- Uniform en landelijk monitoren van agressie
- Juridische aanpak van de veroorzaker van agressie
- Scholing van aankomende medewerkers in de zorg

Het Actieplan is echter gebaseerd op vrijwilligheid van de GGZ-instellingen en is omgeven met vrijblijvendheid. Het zal daarom niet tot merkbare resultanten leiden. Voor daadwerkelijk succes zijn nodig:

- Harde streefcijfers: Binnen 5 jaar 50% minder incidenten
- Openbaarheid van de agressiecijfers van GGZ-instellingen
- Zeggenschap van GGZ-verpleegkundigen
- Verplichting tot deelname aan het Actieplan

 
Binnen 5 jaar 50% minder incidenten naar GGZ-verpleegkundigen

Teken de petitie

Wij, Nederlandse burgers, GGZ-verpleegkundigen en collega hulpverleners,

constateren dat

er 4 extra voorwaarden voor het Actieplan ‘Veilig werken in de Zorg’ nodig zijn voor succes in de GGZ:

1. 50% Minder agressie-incidenten naar GGZ-verpleegkundigen in 5 jaar.
Zonder het noemen van streefcijfers is er geen basis om beleid te maken en de resultaten op af te rekenen.

2. Openbaarmaking van de agressiecijfers binnen alle GGZ-instellingen.
Zolang dit niet verandert worden instellingen niet afgerekend op hun anti-agressiebeleid en wordt er geen vaart achter gezet.

3. Verpleegkundigen moeten kunnen beslissen over (over)plaatsing van een patiënt wanneer de veiligheid in het geding is.
Verpleegkundigen zijn verantwoordelijk voor de veiligheid op de afdeling maar hebben niet de bevoegdheden die nodig zijn om deze veiligheid te waarborgen. Een klein aantal patiënten veroorzaakt het gros van de incidenten.

4. Verplichting tot deelname aan genoemd Actieplan.
Het niet behalen van de streefcijfers heeft consequenties, in het uiterste geval zal een afdeling gesloten worden.

en verzoeken

de betrokken ministeries (VWS, BZK en V&J) en GGZ-Nederland (werkgevers) het Actieplan ‘Veilig werken in de Zorg’ voor de GGZ met de genoemde 4 punten aan te vullen zodat het agressieprobleem effectief wordt aangepakt. Dit opdat het doel ‘Handen af van de GGZ-verpleegkundigen’ daadwerkelijk wordt bereikt.

DEZE ORGANISATIES ONDERSTEUNEN DE PETITIE

In de media

GOED OM TE WETEN

•  90% Van alle psychiatrisch patiënten heeft nooit enige vorm van geweld gebruikt

•  Psychiatrisch patiënten zijn ruim 6 keer vaker het slachtoffer van geweld dan andere Nederlanders

•  Eenmaal opgenomen in een kliniek is de behoefte aan een veilige omgeving dus groot

bron: ZON

Aktie en resultaten

Augustus 2012

Landelijke dagbladen, vaktijdschriften, blogs, radio- en TV-programma's brengen het persbericht en schrijven artikelen over agressie naar GGZ-verpleegkundigen.

2e Kamerlid van de PvdA Lea Bouwmeester stelt kamervragen aan de Minister over agressie naar GGZ-verpleegkundigen en stelt aanvullende kamervragen naar o.a. toezicht door arbeidsinspectie op de veiligheid van GGZ-verpleegkundigen op de werkvloer en de bevoegdheid van GGZ-verpleegkundigen bij tijdige overplaatsing.

Naast de PvdA ondersteunen ook GroenLinks, SP en de SGP de petitie.

Naast NU'91 ondersteunen ook AbvakaboFNV en CNV de petitie. De directeur van V&VN Helma Zijlstra onderstreept het belang van zeggenschap van GGZ-verpleegkundigen aangaande hun eigen veiligheid.

In september voeren de initiatiefnemers gespreken met: LPGGz over veilige GGZ Directie V&VN over beroepsprofiel Jurist NU'91 over wettelijke verankering Voorzitter raad v. bestuur Dimence over zeggenschap Arbeidsinspectie over agressiecijfers en handhaving Arbowet Veilige Publieke Taak

September 2012

In antwoord op kamervragen van Lea Bouwmeester zegt Minister Schippers dat zeggenschap bij (over)plaatsing op de agenda gezegd dient te worden bij het overleg tussen de sociale partners in de GGZ. Zie onze reactie op Minisiter Schippers in de Psy.

Minister Schippers zal nu ook V&VN gaan betrekken bij het Actieplan ‘Veilig werken in de Zorg’.

V&VN gaat haar GGZ-afdelingen betrekken bij ‘Handen Af van GGZ-verpleegkundigen’.

NU91 denkt mee over juridische verankering van zeggenschap en openbaarheid.

Oktober 2012

SGP en ChristenUnie steunen de petitie. VVD nodigt initiatiefnemers uit voor een gesprek.

Volskrant publiceert ingezonden brief.

Minsterie van VWS nodigt initiatiefnemers, NU91, V&VN en GGZ Nederland uit voor een gesprek over wie nu wat gaat doen om de agressie aan te pakken.

Open brief aan de leden van de Tweede Kamer voor de begrotingsbehandeling in november.

November 2012

VWS organiseert gesprek met GGZ Nederland, V&VN, NU'91, Inspectie SZW en de initiatiefnemers;
De beheerders van de de Arboocatalogus GGZ pakken helaas niet door.

Karin Straus (VVD 2e Kamerlid) zoekt met de initiatiefnemers naar verdere mogelijkheden om de agressie in de GGZ aan te pakken.

NU'91 neemt onze voorstellen op in de veiligheidsparagraaf van Voorstellen CAO-overleg GGZ 2013.

December 2012

Het AD publiceert 10 dec. een artikel n.a.v. de petitie.

Dichtbij Nederland zendt 11 dec. een radiodebat uit.

Initiatiefnemers zijn uitgenodigd om te spreken op Congres Agressie en dwangtoepassing (13 feb '13) en het GGZ Steiger congres (13 mei '13).

Februari 2013

De petitie -2824 handtekeningen- en de open brief aan de Tweede Kamer zijn overhandigd aan de Vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De actie is afgesloten, de beweging leeft voort. Belangrijke ontwikkelingen volgen we in het blog.

Blog

Lees het BLOG voor nadere informatie en volg ons op Twitter.

E-mail deze website aan collega's en vrienden

Deel je ervaringen

Like deze website

Petitie getekend?

Retweet

 

Persbericht

Petitie ‘Handen Af van GGZ-verpleegkundigen’

Eisen, dwingen, beschuldigen, provoceren, (doods)bedreigingen, schelden, spugen, duwen, krabben, stompen, schoppen, voorwerpen gooien, seksuele intimidatie, aanranding, stalking. Het komt zo vaak voor dat GGZ-verpleegkundigen zijn gaan denken dat het niet anders kan.

7 Op 10 GGZ-verpleegkundigen heeft het afgelopen jaar te maken gehad met verbale agressie; 4 op 10 met fysieke agressie; Een groot aantal verpleegkundigen kampen door de agressie met symptomen van PTSS of hebben burn-out verschijnselen.

De Arbo-wet stelt dat iedereen recht heeft op een veilige werkplek maar de Arbeidsinspectie houdt zich op de achtergrond en werkgevers geven de aanpak van het geweld geen prioriteit.

GGZ-verpleegkundigen accepteren dit niet meer en zijn een petitie gestart om overheid, werkgevers en werknemers te bewegen tot effectief beleid. In navolging van hun collega’s op de ambulance en bij politie en brandweer eisen ze dat de agressie tegen hen stopt. De functie van de GGZ-verpleegkundigen is een combinatie van politieagent, brandweerman en ambulancebroeder. Het is dan ook niet verwonderlijk dat deze verpleegkundigen onevenredig veel te maken hebben met geweld. Compassie met de patiënt en het besloten karakter van de instelling maken het echter lastig om een vuist te maken tegen het geweld.


Actieplan ‘Veilig werken in de Zorg’ is te vrijblijvend

Begin 2012 hebben drie ministeries (VWS, BZK en V&J) en de sociale partners in de zorg het Actieplan ‘Veilig werken in de Zorg’ gelanceerd. Op zich is dit een uitstekend actieplan. Het is echter veel te vrijblijvend. De dialoog is het belangrijkste instrument. Praten doen we echter al zolang en heeft niet tot merkbare resultaten geleid. Voor daadwerkelijk succes is meer nodig.

Na uitgebreid overleg met NU’91 hebben de initiatiefnemers van ‘Handen af van de GGZ-verpleegkundigen’ aanvullingen geformuleerd.


download pdf - persbericht
download pdf - open brief

Het Actieplan ‘Veilig werken in de Zorg’ moet worden aangevuld met de volgende punten:

1. 50% Minder agressie-incidenten naar GGZ-verpleegkundigen in 5 jaar.
Zonder het noemen van streefcijfers is er geen basis om beleid te maken en de resultaten op af te rekenen.

2. Openbaarmaking van de agressiecijfers binnen alle GGZ-instellingen.
Het aantal agressiemeldingen binnen elke instelling is bekend maar wordt onder de pet gehouden. Zolang dit niet verandert worden instellingen niet afgerekend op hun anti-agressiebeleid en wordt er geen vaart achter gezet.

3. Verpleegkundigen moeten kunnen beslissen over (over)plaatsing van een patiënt wanneer de veiligheid in het geding is.
Verpleegkundigen zijn verantwoordelijk voor de veiligheid op de afdeling maar hebben niet de bevoegdheden die nodig zijn om deze veiligheid te waarborgen. Een klein aantal patiënten veroorzaakt het gros van de incidenten. Wanneer de veiligheid in het geding is moet de verpleegkundige kunnen beslissen over (over)plaatsing van deze patiënten naar een veiliger setting.

4. Verplichting tot deelname aan genoemd Actieplan.
Het niet behalen van de streefcijfers heeft consequenties, in het uiterste geval zal een afdeling gesloten worden.

Beter voor GGZ-verpleegkundigen en GGZ-patiënten

De initiatiefnemers zijn er van overtuigd dat meer veiligheid voor GGZ-verpleegkundigen ook de veiligheid en het welbevinden van (mede)patiënten bevordert. Beide partijen zullen er beter van worden.

GGZ-verpleegkundigen dringen er middels een petitie bij de betrokken ministeries en GGZ-Nederland (werkgevers) op aan het Actieplan ‘Veilig werken in de Zorg’ voor de GGZ met de genoemde 4 punten aan te vullen zodat het agressieprobleem effectief wordt aangepakt. Dit opdat het doel ‘Handen af van de GGZ-verpleegkundigen’ daadwerkelijk wordt bereikt.


Zie www.handenafvanggzverpleegkundigen.nl en teken de petitie!

 
 
 
Aanvullende vragen:
  1. Bent u bent bekend met de onlangs gestarte petitie www.handenafvanggzverpleegkundigen.nl?
  2. Doet de arbeidsinspectie onderzoek naar de veiligheid van ggz-verpleegkundigen op de werkvloer? Zo ja, wat zijn de resultaten? Zo nee, vindt u dat de arbeidsinspectie hierop moet toezien? Zo nee, wie dan wel?
  3. Bent u bekend met uitspraken van ggz-verpleegkundigen dat ze agressie met 50% kunnen terug dringen, indien ze de bevoegdheid krijgen om tijdig mensen over te plaatsen naar een passende setting? Zo ja, hoe gaat u zorgen dat ze deze bevoegdheid krijgen?
  4. Bent u bekend met uitspraken van ggz-verpleegkundigen waaruit blijkt dat ggz-patiënten niet altijd op de goede plek terecht komen, waardoor ze niet veilig begeleidt kunnen worden? Zo ja, wat gaat u hieraan doen?
  5. Zijn er voldoende behandelplekken voor psychiatrische patiënten met agressieproblematiek, zodat ze indien nodig ook doorgeplaatst kunnen worden? Zo ja, waar blijkt dat uit?